Maatalous vahvana, maa omavaraisena

 

Suomalaisen tuotannon osuus on koko ajan hiipumassa, kun tilat ajautuvat ahdinkoon ja päätyvät lopettamaan. Kuluttaja valitsee omassa talousahdingossaan ulkomaisen tuotteen halvempana, vaikka lähituotantoa pitäisi suosia. Julkisten suurkeittiöiden perunat kiertävä pitkin maita ja mantuja, vaikka lähitilalta ei tulisi juurikaan lisäkustannuksia mistään. Maamme omavaraisuusaste heikkenee, hädän tullessa tuskin naapurimaista ruokapaketteja meille lähetetään. Maatalouden menestymisen välilliset vaikutukset ovat erittäin suuret sekä erilaisiin kauppoihin (elintarvike, maataloudessa tarvittavat tuotteet ym.), että kuljetus- ja koneyrityksiin. Kun maatiloilla menee hyvin, kuljetukset pelaavat, tilat investoivat koneisiin ja kauppa kulkee sekä lannoitteista, kalkista ym. Tuottajahintojen ollessa alhaalla muu tilauskanta pysähtyy. Kuljetusyritykset eivät voi rahdata tavaraa, jos tilalla ei ole maksukykyä.

 

Olemassa olevien tuotantoon liittyvien riskien minimointi on tärkeää koko maanlaajuisesti. Venäjän kaupan pakotteet ovat ajaneet monet maatilat ahdinkoon. Ilman tuloja on mahdoton investoida. Lisäongelmana maaseudulla on tiestön heikko kunto. Rekkakuormallinen tavaraa painaa ja rasittaa osaltaan tiestöä. Mikäli Suomi aiotaan pitää asuttuna, on myös Itä-Suomen alueella tehtävä laajoja tiestön korjauksia, jotta kuljetukset voidaan jatkossa edes jotenkuten turvata. Omakotitalon verran maksavan rekka-auton kaaduttua tien pettäessä kärsii sekä yrittäjä, tuotteen tilaaja että tuottaja. Suomi on pidettävä asuttuna ja omavaraisena. Nämä eivät onnistu ilman toimivaa maataloutta ja kunnollisia tieverkkoja.