Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti on tulevaisuuteen katsova ja kasvuun panostava esitys. Puolue haluaa muuttaa sellaisia hallituksen säästöesityksiä, jotka lisäävät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan kustannuksia ja sosiaalista eriarvoisuutta. Samalla vaihtoehtobudjetti on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Se ei lisää velanottoa hallituksen esitykseen verrattuna.

KD panostaa hallitusta enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja työllisyyteen. Eläkeläisiin kohdistuvien leikkausten sijaan puolue parantaisi eläkeläisten asemaa. Harmaan talouden torjunta saisi riittävät resurssit. KD panostaisi myös uusiutuvan energian ja kiertotalouden hankkeisiin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman näkee, että kristillisdemokraattinen vaihtoehto on hallituksen esitykseen verrattuna sosiaalisesti oikeudenmukaisempi mutta samalla siinä vahvoja talouskasvua edistäviä elementtejä.
– Panostamme työllisyyteen ja yrittäjyyteen keventämällä pienyrittäjien verotusta ja osoittamalla lisäresursseja työttömyyden hoitoon.

Lapset ja nuoret ovat samoin vahvasti esille kristillisdemokraattien vaihtoehdossa. Vaihtoehtobudjettia esitellyt Östman muistutti, että säästäminen lapsilta ja koulutuksesta on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa.
– KD haluaa antaa lapsille hyvän kasvualustan ja esittää muun muassa 50 miljoonaan euron lisäystä päivähoidon ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen.'

Lisätietoa www.kd.fi

 

Poimintoja KD:n vaihtoehtobudjetista:

  • Luodaan uusi yrittäjävähennys 5 % + 131 Meur
  • Kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöjen avustusten leikkausten peruminen + 50 Meur
  • Päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkokoja pienennetään + 50 Meur
  • Nuorisotakuu – oppisopimuskoulutus, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat + 27,5 Meur
  • Joukkoliikenteen palvelujen osto + 10 Meur
  • Starttirahoja ja palkkatukia lisätään + 30 Meur
  • Eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruminen + 31 Meur
  • Takuueläkkeen lisäkorotus + 15 Meur
  • Lääkekorvausten leikkauksien peruminen + 49 Meur
  • Keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen poiston peruminen + 10 Meur

Vaihtoehtobudjetin säästöesitykset kohdistuvat valtionhallinnon päällekkäisyyksien purkuun ja ICT-toimintojen järkeistämiseen. Verotuksen painopiste on haittaverojen nostamisessa. Harmaan talouden torjuntaan panostaminen toisi valtiolle lisätuloja. KD nostaa esille myös windfall-veron.