Valtuustoaloite lasten hoidon mahdollisuuksien kasvattamisesta

 

Valtuustoaloite 30.1.2017

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä perheiden aitoa mahdollisuutta hoitaa lapsensa kotona. Monet lapsiperheet joutuvat taloudelliseen ahdinkoon valitessaan niin, että jompikumpi vanhempi jää hoitamaan lapsia. Toisaalta päivähoitomaksujen korotukset, ovat johtaneet siihen, ettei työnteosta jää juuri mitään käteen, jos päivähoitomaksut tulevat 2-3 lapsesta.

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että perhepäivähoidossa otettaisiin käyttöön Jyväskylän mallin mukainen yksityisen perhepäivähoidon palveluraha.

 

Jyväskylän mallissa vanhempi, joka ottaa kotinsa hoidettavaksi vähintään yhden perheen ulkopuolisen lapsen omien lastensa lisäksi, saa palvelurahaa kunnalta omista lapsistaan, jotka eivät ole mukana kunnan tukemassa kerhotoiminnassa tai esiopetuksessa. Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyvän hyväksyy kunta.

 

Palveluraha on suuruudeltaan 400 €/kk. Palvelurahaa maksetaan silloin, kun lapsesta ei   saa kotihoidontukea tai hän ei ole esiopetuksen piirissä.  Perheen ulkopuolisen lapsen hoidosta kunta maksaa joko hoitopalkkiota tai antaa perheelle palvelusetelin käyttöoikeuden päivähoidon ostoon.

 

 

 

Liperissä 30.1.2017

Maija Silvennoinen

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj.