Liperi mukana kehityksessä

Viime syksynä Liperin valtuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2021-2025. Strategiaan kirjattiin tavoite yrittäjyyden tukemisesta ja hallitusta kasvusta. Julkisen sektorin rinnalla yksityiset ja yhdistykset luovat vireän kunnan. Kunta luo puitteet yritysten toiminnalle riittävällä ohjauksella ja neuvonnalla. Yhteistyötä on lisättävä markkinoinnissa, ettei jokaisen yrityksen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Isoin potentiaali on alle 10 henkeä työllistävissä mikroyrityksissä. Kaksi kolmesta yrittäjästä työllistää vain itsensä.  Kunnan työllisyystoimin tulisi lisätä kevytyrittäjyyttä. Kristillisdemokraatit pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että Viron mallin mukainen yrittäjätili tulisi käyttöön Suomessa ja madaltaisi yrittäjyyden hallinnollista taakkaa.

Liperin kaunis luonto ja turvallisuus tulee hyödyntää matkailuelinkeinon kehittämisessä. Luovin alueen harjumaisema kätkee mahdollisuudet, joita ei ole vielä riittävästi huomioitu. Luontomatkailun kehittäminen lisää maaseudun elinvoimaisuutta. Toimivien verkkoyhteyksien merkitys nousee koko ajan. Kunnan on toimittava aktiivisesti valokuituyhteyden saamiseksi kaikkien kuntalaisten ulottuville. Haluamme pitää koko kunnan mukana.

Satu Melkko Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Maija Silvennoinen Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas