Talousarviovaltuusto 30.11.2020

Ryhmäpuheenvuoro talousarviovaltuustossa.

 

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat 30.11.2020

 

 

Katsoessani viime vuoden tallennettua puhettani, voisin aloittaa samalla tavoin:

Elämme aikaa, jossa mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus. Kuntien taloustilanne on heikentynyt, perälauta vuotaa monelta osin. 

Vuosi sitten Kiinasta alkanut Korona pandemia on tehnyt koko maailmasta epävakaan.

 

Ennustettavuus on heikkoa. Kuluja on, mutta kulukehityksen kattavia tuloja liian vähän. Mitä pandemia tuokaan tullessaan verotulojen kehitykselle tai valtionosuuksille. Tuleeko soteuudistus vihdoin toteutumaan vai ei- isoja kysymyksiä on auki, osaan voimme vaikuttaa, mutta emme kaikkeen. Veroprosenttiakaan ei voi loputtomiin nostaa. 

 

Kuntamme on investoinut viime vuosina, eivätkä investoinnit tule loppumaan tulevinakaan vuosina. Uuden yläkoulun rakentaminen on iso asia koko Liperille. Myös Liperin alakoulun uudisrakennusta ja korjauksia odotetaan, unohtamatta viime valtuustossa esillä olleita liikennejärjestelyjä Ylämyllyllä sekä suunnitteilla olevia asuinalueita. 

 

Käsillä olevassa taloussuunnitelmassa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat monipuoliset ja ansaitsevat kiitoksen. Eteenpäin suuntaava kehittämisen ote kaavoituksessa luo tulevaisuuden toivoa. Avointa tiedottamista ei voi olla liikaa. Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelmat lähiliikuntapaikkoineen otetaan ilolla vastaan.
Lisäksi erityisesti hyvinvointipalvelujen Unicefin lapsiystävällinen kunta tavoite ja ikäystävällisyyden nostaminen ovat mielestämme tärkeitä. 

 

Jotta voimme mennä eteenpäin, meidän on silti kyettävä pitämään huolta olemassa olevista tiloista ja paikoista. Korjausvelkaa ei saa kasvattaa vaan omaisuudesta on pidettävä huolta. 

 

Hyvät valtuutetut, 

 

Kuntamme on panostanut myös maksuttomaan viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen. Me kristillisdemokraatit toivomme, että aito valinta mahdollistetaan myös lapsen kotona hoitamiseen. Kotihoidon kuntalisä tulee ottaa keskusteluun ja käyttöön. Ilmaista ei ole mikään varhaiskasvatus, nyt on kyse arvovalinnoista, mitä haluamme. Kotikasvatus kunniaan. 

 

Kuntamme väestö on monipuolinen. Yli 65-vuotiaat muodostavat kunnassamme yli 20 prosentin väestön. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on mainittu ”laaditaan yhteistyössä ikäihmisten neuvoston kanssa ikäystävällisyyden ohjelma tai vastaava” on saatava alulle. Jo vanhuspalvelulaki tähän velvoittaa. Emme saa unohtaa kuntamme asukkaita, jotka ovat omalla toimillaan mahdollistaneet olemassaolomme. Meidän on myös hyvä muistaa, että maksamalla kuntaosuuksia, meillä on oikeus vaatia Siun sotelta esimerkiksi riittävää ikäihmisten palveluohjausta. Rajapintatyöskentely on tärkeää, eikä kaikkea tarvitse tehdä omana toimintana.

 

 

Lopuksi haluamme kiittää henkilökuntaa tästä vuodesta ja todeta, ettei yksikään asettamamme tavoite toteudu, ellei henkilökuntamme sitoudu niitä toteuttamaan. 

Jokaisella tulee olla tunne olla arvostettu omalla paikallaan, jokaista tarvitaan.

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksymistä.