Valtuustokauden viimeinen valtuusto

Valtuustokauden viimeinen valtuusto 31.5.2021 Tilinpääätöspuheenvuoro

Hyvät virkamiehet, valtuutetut ja muut läsnäolijat

 

Valtuustokauden viimeinen tilinpäätös on käsissämme. Kausi oli isojen ratkaisujen kausi. Osan vastustuksesta huolimatta yläkoulu päätettiin rakentaa Ylämyllylle ja äsken näimme, miten hieno siitä onkaan tullut. Liperin kirkonkylän uuden alakoulu yhteisön rakentaminen alkaa pian.

Kipuilut kunnan eri taajamien välillä on välillä nostaneet päätään. Yhteinen hyvä ei taida vieläkään olla kaikkien mielessä, vaikka parempaan suuntaan siinä on menty.

Käsillämme on viime vuoden tilinpäätös, joka päätyi ylijäämäiseksi tehtyjen sopeuttamistoimien, omistamiemme yhtiöiden osingonjaon ja valtion koronatuen, ansiosta.

Emme voi hengähtää ajatuksella, että kaikki on hyvin ja voimme jatkaa entisellään.

 

Hyvät kuulijat,

vieläkään ei ole sataprosenttisen varmaa, meneekö soteuudistus maaliin.

Alueellamme toimiva Siun sote on saanut viime aikoina kritiikkiä osakseen. Vaikka joku ehkä muuta väittää, olemme osaltamme syyllisiä siihen, että toimintoja on jouduttu tiivistämään ja uusia menetelmiä keksimään, että rahat riittävät palvelujen tuottamiseen. Kuntamme budjetista menee yli 41 miljoonaa Siun sotelle, eikä summa tule laskemaan. Silti soten osuudesta on hyvin harva täällä valtuustossa kantanut huolta.

Työllistämishankkeisiin ja niiden onnistumiseen luomme paljon odotuksia. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut viime vuonna 90 000 euroa kuukaudessa, eli 1,1 miljoonaa (1 116 000) euroa. Mielestämme todella iso summa. Vaikka kyse on poikkeuksellisesta vuodesta ja lukujen nouseminen selittyy osaltaan pandemialla, emme voi antaa nousun jatkua.

Kuntamme liittyi Unicefin lapsiystävällinen kunta hankkeeseen. Meitä haastaa edelleen lisääntynyt lapsiperheköyhyys, lasten ylipainoisuus ja yksinäisyys. Emme voi unohtaa hyvinvointimme perustekijöitä, joista olemme kuntana vastuussa. Liikuntakyselyn tuloksissa vastanneista kuntalaisista vain 15 prosenttia liikkui suositusten mukaisesti. Tähän on kunta panostanut järjestämällä matalan kynnyksen liikuntaohjausta ja ryhmiä. Meidän kuuluu pitää huolta kuntalaistemme hyvinvoinnista, olivat he ketä tahansa iästä riippumatta. 

 

Viime vuodesta asukaslukumme on tippunut alle kahteentoista tuhanteen. Uuden koulun avautumisen myötä luomme toiveita asukasluvun nousemiseen. Pelkkä koulu ei kaikille riitä. Kilpailu käy kovana naapurikuntien houkuttelevissa vuokra-asunnoissa ja virikkeellisissä leikki- ja liikuntapuistoissa. Nykyaikainen toimintaympäristö vaatii investointeja. Erityisen iloisia olemme Pärnävaaran alueen kehittymisestä, kinttupoluista ja juuri avatusta Pärnäbikestä. Lähiliikuntapaikkoja on käsiemme ulottuvissa ja niitä kannattaa edelleen kehittää ja eritoten ylläpitoon panostaa.  

 

Tulevaa silmällä pitäen syksyllä voimaan tuleva oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuttomuus haastaa talouttamme hyvin todennäköisesti. Vaikka miten opetusministeri on luvannut valtiolta uudistuksen toteuttamiseen rahaa, epäilemme vahvasti, ettei se tule riittämään. Mistä olemme valmiita sitten tinkimään?

 

Hyvät kuulijat, 

 

Joudumme koko ajan miettimään kustannusten pienentämismahdollisuuksia. Monia kiviä on jo käännetty ja joudutaan jälleen kääntämään. Jokainen uusi asukas on kuntaamme enemmän kuin tervetullut. Palvelujen on pysyttävä kehityksessä mukana.

 

Kokonaisuudessa kulunut valtuustokausi toi kuntaamme haasteita mutta vei myös monta asiaa eteenpäin esimerkiksi nuorten, lasten vaikuttamisen ja uusien alueiden kaavoittamisen suhteen. Kehittää pitää jatkuvasti pysyäkseen mukana kuntien välisessä asukkaiden veto- ja pitovoimakilpailussa.

Henkilöstön venyminen ja kehittämishalu ansaitsevat kiitoksen. Hyvinvointipuolelle on jouduttu satsaamaan jo laintuomien velvoitteiden tiimoilta. Elinympäristöpalvelut ovat joutuneet niukilla resursseilla venymään. Tähän toivomme muutosta.
Joka tapauksessa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää eteenpäin suuntautuneesta ja innokkaasta toiminnasta, kuntamme asukkaiden hyväksi sekä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Esitämme vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.