Talousahdinko kurittaa heikoimmassa asemassa olevia

Inflaatio laukkaa liki kahdeksan prosentin vauhtia, ruuan hinta nousee ja sähkön ennustetaan kallistuvan vielä huimasti tulevan syksyn ja talven aikana. Polttoaineen hinta on edelleen korkea, vaikka jakeluvelvoitteeseen tehdyt muutoksen hiukan tilannetta huojensivat.

Useat taloudet joutuvat miettimään erilaisia säästökohteita omassa arjessaan ja säännöstelemään esimerkiksi sähkön kulutustaan huomattavasti. 

Heikoimmassa asemassa oleviin kuuluvat velkavaikeuksissa olevat taloudet, joissa joka kuukausi ulosotto vie osan tuloista.

Olen KD naisten kanssa samaa mieltä ja erittäin huolissaan näistä jo ennestään ahdingossa olevista talouksista.

Velallista turvaa ulosmittauksessa suojaosuuskäytäntö. Suojaosuudella tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka ulosottovelalliselle on jätettävä palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa toimeentulon turvaamiseksi.

Vuoden 2022 alusta ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on 23,20 euroa velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, puolison, omien lasten ja puolison lapsien osalta.

Elämme poikkeuksellista aikaa, jossa on monia muuttuvia arkeen heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme, että suomalaiset pärjäävät vaikeiden aikojen yli. Ehdotuksena helpotukseksi olisi ulosoton suojaosuuksien nostaminen edes
määräaikaisesti, jotta ahdingossa olevien ihmisten olisi mahdollista selvitä arjessa. Korona-ajan vaikutukset eivät myöskään ole vielä ohi.

 

Maija Silvennoinen

eduskuntavaaliehdokas

Savo-Karjalan vaalipiiri KD