Vaikutusten arviointia kaavoituksessa

Liperin kunnanvaltuuston kokouksessa oli maanantaina hyväksyttävänä Honkalammen osayleiskaava. Honkalammella sijaitsevat loistavat, kuivat mäntykankaat, unelmarakennusmaasto. Honkalammen alueella on erityispiirteenä muun muassa alueella sijaitseva erityishuollon osaamiskeskus. Keskuksen alueella asuu tällä hetkellä noin 80 ihmistä. Lisäksi alueella on Elmeri-erityiskoulu Honkalammen koulu, jossa on maakuntamme vaikeimmin vammaiset, psyykkisiä pulmia ja käyttäytymisongelmia omaavat oppilaat.  

Käytin aiheesta ainoana valtuutettuna puheenvuoron. Toin ilmi huoleni erityistä tukea tarvitsevien ihmisten äänten kuulumattomuudesta. Osayleiskaava luo pohjan kaavoituksen etenemiseen asemakaavaan ja toteutukseen saakka. 

Mielestäni kaavassa ei ole huomioitu riittävästi erityisesti Honkalampi-keskuksen alueella asuvien asiakkaiden erityistarpeita. Heitä ei ole kuultu. Kaavoitusprosessin edetessä on tehtävä sekä lapsi- että vammaisvaikutusten vaikutusten arviointi. Viheralueita on merkattu kaavassa keskuksen ympärille. Käytännössä parinkymmenen metrin kaistale esimerkiksi Honkalammen koulun ja päivätoiminnan ikkunoista ei ole mielestäni riittävä. Kuinka monen koulun ikkunasta on lähes vieressä omakotitalo?

Kononovinharjun kaavaprosessissa pohdimme paljon luontoarvoja. Itse kannan tässä huolta eritoten heikoimmassa asemassa olevista vammaisista, joiden ääni ei yleensä kuulu.