Valtuustoaloite lasten hoidon mahdollisuuksien kasvattamisesta

 

Valtuustoaloite 30.1.2017

Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä perheiden aitoa mahdollisuutta hoitaa lapsensa kotona. Monet lapsiperheet joutuvat taloudelliseen ahdinkoon valitessaan niin, että jompikumpi vanhempi jää hoitamaan lapsia. Toisaalta päivähoitomaksujen korotukset, ovat johtaneet siihen, ettei työnteosta jää juuri mitään käteen, jos päivähoitomaksut tulevat 2-3 lapsesta.

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että perhepäivähoidossa otettaisiin käyttöön Jyväskylän mallin mukainen yksityisen perhepäivähoidon palveluraha.

 

Jyväskylän mallissa vanhempi, joka ottaa kotinsa hoidettavaksi vähintään yhden perheen ulkopuolisen lapsen omien lastensa lisäksi, saa palvelurahaa kunnalta omista lapsistaan, jotka eivät ole mukana kunnan tukemassa kerhotoiminnassa tai esiopetuksessa. Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyvän hyväksyy kunta.

 

Palveluraha on suuruudeltaan 400 €/kk. Palvelurahaa maksetaan silloin, kun lapsesta ei   saa kotihoidontukea tai hän ei ole esiopetuksen piirissä.  Perheen ulkopuolisen lapsen hoidosta kunta maksaa joko hoitopalkkiota tai antaa perheelle palvelusetelin käyttöoikeuden päivähoidon ostoon.

 

 

 

Liperissä 30.1.2017

Maija Silvennoinen

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj.

 

Hyvää ja siunattua uutta vuotta 2017!

Haluan toivottaa sinulle ja läheisillesi siunattua ja armorikasta uutta vuotta. Vuosi 2017 on Suomen 100 - vuotisjuhlavuosi. Meillä on rakas isänmaa ja itsenäisyys. Olemme etuoikeutettuja. Hyvää juhlavuotta meille kaikille. Pidetään itsestämme ja toinen toisistamme huolta.
Isänmaa tarvitsee myös yhteisten asioiden hoitajia. Lähde rohkeasti kuntavaaliehdokkaaksi omassa kotikunnassasi. Täytä ehdokashakemus jo tänään www.kd.fi.

#minäkinmukana #sinunehdokkaasi #kd #liperi

ENSIMMÄISET KUNTAVAALIEHDOKKAAT ASETETTU LIPERISSÄ

 

Kristillisdemokraatit asettivat seitsemän kuntavaaliehdokasta Liperissä

 

Suomen Kristillisdemokraattien Liperin paikallisosasto asetti valitsi syyskokouksessaan ensimmäiset seitsemän kuntavaaliehdokasta vuoden 2017 vaaleihin: sosiaalialan ohjaaja Maija Silvennoinen, Ylämylly, sairaanhoitaja, eläkeläinen Salme Juvonen, Ylämylly, yrittäjä Jukka Karppinen, Liperi,  katsastusmies Viljo Ylisirniö, Liperi, lähihoitaja Taina Sallinen, Liperi, lähihoitaja Toni Mehto Viinijärvi ja palvelukodin johtaja Satu Melkko, Liperi.

 

Paikallisosaston johtokunnassa jatkavat  Maija Silvennoinen, Jukka Karppinen, Aulis Mäkisalo ja Timo Kortelainen. Puheenjohtajana jatkaa Satu Melkko.

 

Liperin paikallisosasto keskusteli Inhimillisempi Suomi - KD:n vaihtoehtobudjetista.  Erityisen tyytyväisiä oltiin   vaihtoehtobudjetin perusteltuihin ehdotuksiin, joilla vanhustenhuollon henkilöstömitoitus saataisiin säilytettyä vähintään 0,5  lapsiperheiden arkea tuettaisiin perumalla lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset ja perheellisiä opiskelijoita tuettaisiin erillisellä 200 euron huoltajalisällä.

 

Talousarviovaltuuston puhe Liperissä 12.12.2016

 

Liperin kunnanvaltuusto kokoontui vuoden talousarviokokoukseen Liperin koulukeskukseen tänä iltana. Uusi kuntarakennemallilautakuntineen aloittaa vuoden alussa ja pääsee kunnolla vauhtiin kuntavaalien jälkeen.
Taloussuunnittelussa puhuttivat investoinnit ja yläkoulun paikka. Liperin yläkoulussa on ollut selvityksen menossa millaisia muutoksia koulukeskus vaatisi jotta se olisi mahdollisimman monipuolinen ja toimintakykyinen. Kuntalaisten ääntä tulisi kuulla.  Tässä vaiheessa etenemme koulukeskuksen suhteen entisten suunnitelmien mukaisesti. Tulevaisuudessa on kuitenkin hyvä pohtia myös yläkoulun mahdollisuutta siirtyä Ylämyllylle, josta suuri osa oppilaita nyt kuljetetaan kirkonkylälle.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat

 

Tässä vaiheessa olisimme ”normaalioloissa” puhumassa kautemme viimeisiä puheita. Tällä kertaa työmme vielä jatkuu kevään puolelle.

 

Kulunut nelivuotiskausi on ollut täynnä historiallisia päätöksiä Liperin maalla. Jotta tuntee nykyisyyden, on tunnettava historia ovat jo suurmiehet aikanaan todenneet. En käy kauden päätöksiä toistamaan, ne tiedetään.
Ehkä Merkittävin päätös tapahtui, kun uusi sote- kuntayhtymä hyväksyttiin valtuustoissa. Ensi vuoden alusta alkaen kuntamme budjetista katoaa suuri osa isommille piireille. Tämä vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Pohdimme mielessämme, mitä jäljelle jää. Valtuuston puheenjohtaja kyseli Miun maakunnan tilannekatsauksessa edustajilta, onko kymmenen vuoden päästä olemassakaan kuntaa nimeltä Liperi. Sitä emme tiedä – onneksi, eikä meidän tarvitsekaan. Nyt on aika keskittyvä ylläpitämään ja kehittämään olemassa olevia palveluita ja rakenteita entistä kestävämmälle pohjalle.

 

Lapsissa on kuntamme tulevaisuus. Miten hyvin heistä huolta pidämme ja heidän tarpeisiinsa vastaamme, vaikuttaa siihen, onko kunnassamme tulevina vuosikymmeninä asukkaita. Että saadaan se kotiseutukipinä jäämään sydämeen, että halu palata opiskelujen ym jälkeen tuo aikanaan takaisin.

 

Asukkaiden, asianosaisten kuuleminen ja osallisuuden lisääminen jokaisessa ihmisryhmässä luo uskottavuutta, luottamusta ja kunnioitusta. Vuorovaikutuksen ja avoimuuden merkitystä ei pidä väheksyä.

 

Olemme Liperissä monessa asiassa olleet edistyksellisiä ja esillä hyvin mediassakin. Otimme haltuun monikanavaisen tiedottamisen - twitter-tilikin on löytänyt paikkansa. Muistelen, että sen merkitystä alussa vähän jopa kummasteltiinkin. Meidän on oltava esillä siellä missä muutkin jottemme jää jalkoihin. ja niin olemme jo tehneetkin.  Esimerkiksi kuulemistilaisuudet ovat tärkeitä, vaikka osallistujamäärät ovatkin olleet välillä vähäisiä.

 

Hyvät kuulijat

 

Työttömyys on seudullamme kuitenkin ongelma, sen tiedämme. Tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen kunnassamme. Mikäli maamme hallituksen linjaus, että ns. aktivointiporkkanana toiminut 9 euron kulukorvaus poistetaan heiltä, jotka ovat itse aktiivisia, tulee tämä hyvin todennäköisesti vaikuttamaan myös kunnan budjettiin. Olen jo nyt kuullut ihmisiltä, jotka tällä hetkellä ovat motivoituneet esimerkiksi opiskelemaan työmarkkinatuella, koska saavat tuon kulukorvauksen kattamaan esim. bensakulujaan ,etteivät he aio jatkaa opintojaan, koska tulot romahtavat huomattavasti. Aika näyttää mihin hallitus päätyy: huolestuttavaa on joka tapauksessa se, että kaikkein heikompi osaisilta on leikattu entisestään ja välillisesti näistä aiheutuneet kulut kasaantuvat varmasti tavalla tai toisella kuntien huolettavaksi.

 

Epävarmuus tekijöitä on riittänyt ja riittää tulevaisuudessakin. Joka tapauksessa käymme luottavaisin mielin kohti kuntavaalivuotta 2017.

 

Kiitän lämpimästi kaikkia viranhaltioita, henkilöstöä ja teitä hyvät valtuutetut hyvästä yhteistyöstä Liperin hyväksi. Työmme jatkuu edelleen.

 

Toivotan siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa, joulun alusaikaa ja hyvää uutta vuotta itse kullekin.

 

 

 

Piirin 45- vuotisjuhla Pyhäselässä

Piirimme juhli 45- vuotista taivaltaan Pyhäselässä Honkavaaran perinnepihalla. Juhlassa muisteltiin menneitä ja sivuttiin tulevia.
Puolueen puheenjohtaja, alueemme kansanedustaja Sari Essayah piti juhlapuheen. Puolue muisti piiriämme viirillä, jota vastaanottivat kanssani varapuheenjohtaja Satu Melkko ja piirisihteeri Marja-Liisa Huisko.